Intencje

Po co zamawiać Mszę świętą?

W Kościele istnieje bardzo wielka różnorodność nabożeństw i modlitw. Wszystkie one ustępują jednak co do wartości Mszy świętej. W Eucharystii bowiem uobecnia się jedyna ofiara Chrystusa - Jezus umiera za nas i przywraca nam nowe życie. Jest to więc źródło, z którego wypływają wszystkie łaski.
Ofiarowanie Mszy świętej w jakiejś intencji to bez wątpienia największy dar duchowy, jakim możemy kogokolwiek obdarzyć.

Za kogo i o co można się modlić w intencji mszalnej?

Ofiara Chrystusa dotyka każdego człowieka. Intencją mszalną można więc objąć żywych - naszych bliskich, przyjaciół, kapłanów, z okazji urodzin, jubileuszy czy ważnych wydarzeń w ich życiu.
Możemy się także modlić za naszych zmarłych - aby jak najszybciej mogli uczestniczyć w chwale nieba.
Możemy się modlić także w intencjach ogólnych - za Kościół, o powołania, za Ojczyznę, o pokój, za wszystkie rodziny.

Gdzie zamówić intencję mszalną?

Intencje mszalne przyjmujemy w zakrystii, przed i po każdej Mszy św. oraz w kancelarii parafialnej.

Osoby spoza Katowic mogą wysłać do nas wiadomość, korzystając z formularza kontaktowego. W tym przypadku prosimy o wskazanie terminu Mszy św. oraz treści intencji. Po upewnieniu się, iż we wskazanym terminie możemy odprawić Mszę św., potwierdzimy to w wiadomości zwrotnej.

Jakie są rodzaje intencji?

W naszym kościele można zamówić następujące rodzaje intencji:

- indywidualna - kapłan odprawia jedną Mszę św. w danej intencji; można wybrać spośród dostępnych konkretny termin (dzień i godzinę) odprawienia Mszy św.;

- zbiorowa (roczna) - jeden kapłan odprawia jedną Mszę św., składając ją w kilku intencjach; taką Mszę odprawiamy zwykle w IV piatek każdego miesiąca o godzinie 18.00, jest to tzw. Msza św. roczna za zmarłych powierzonych naszej modlitwei na kartkach wypominkowych;

- gregoriańska - intencja za jedną zmarłą osobę; intencję taką odprawia się codziennie przez 30 kolejnych dni;

- bezgodzinowa - gdy zależy nam na konkretnym terminie, a wszystkie godziny Mszy są już zajęte, można zamówić intencję odprawioną przez jednego z ojców poza kościołem (najczęściej w klasztorze). Nie ma jednak możliwości uczestniczenia w niej ani ustalenia godziny jej odprawienia;

- bezdatowa - bez wskazania konkretnego terminu, odprawiana jest ona w pierwszym możliwym terminie jako intencja bezgodzinowa.

Ile to kosztuje?

Dawniej dawano dziesięcinę z własnych dochodów, teraz dajemy "co łaska". Dajemy na tacę - w ten sposób utrzymujemy kościół parafialny - możemy dzięki tej ofiarności dbać o jego wygląd i stan materialny.
Kiedy prosimy o odprawienie mszy św., dołączamy ofiarę. Nie jest to zapłata za modlitwę; msza św. jest za darmo - cenę zapłacił Chrystus. Ofiara jest podstawowym źródłem utrzymania braci z klasztoru, to rodzaj odpowiedzialności za Kościół, a zapewne też wyraz troski i sposób dzielenia się tym, co się posiada.

 

 

Bieżące intencje mszalne

 

29  NIEDZIELA  ZWYKŁA -  19.10.2014

8.00

Za + mamę Małgorzatę Klepak – o spokój duszy.

9.30

Za + Joachima Leszczyńskiego (greg.).

11.00

W int. kręgu osób przyjmujących pielgrzymujący obraz Matki Trzykroć Przedziwnej, z podz. za otrz. łaski, z prośbą o Bożą i Matczyną opiekę.

12.30

Za ++ Urszulę i Ermę Ordza- o radość życia wiecznego.

18.00

 

19.30

 

 

PONIEDZIAŁEK  -  20.10.2014 –  WSPOMNIENIE ŚW. JANA KANTEGO, prezb.

8.00

1). Za + ojca Edmunda Girek w 22 rocznicę śmierci – o radość życia wiecznego od córki i synów.

2). Za + o. Leopolda Nowaka.

 

12.00

 Za + Jerzego Góra i jego rodziców - o spokój duszy i dar nieba.

18.00

1). Za + Wandę Szpakowską w 30. dzień po śmierci - o spokój duszy i dar nieba.

2). Za ++ Irenę i Józefa Respondek oraz brata Korneliusza.

WTOREK  -  21.10.2014 – WSPOMNIENIE BŁ. JAKUBA STRZEMIĘ, bpa

8.00

1). Przez wstaw. MBNP w int. Bogu wiadomej oraz o dar nieba dla + ojca Stanisława.

2). Za + Joachima Leszczyńskiego.

12.00                

 

18.00

1). Za + Urszulę Cogiel we wspomn. urodzin i imienin – o dar życia wiecznego.

2). W int. Kasi i Marcina Frąckowiak  w 1. r. ślubu, z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę MB.

ŚRODA  -  22.10.2014 – WSPOMNIENIE ŚW. JANA PAWŁA II, pap.

8.00

1). Za + tatę Pawła Koziołek, ++ dziadków Pawła i Pelagię Zdzieblik oraz Wilhelma i Paulinę Koziołek.

2). Za parafian

 

12.00

W int. Anny, Marka i ich dzieci oraz w int. Tomasza, Gabrieli, Marty, Krystyny, Bogdana i Haliny o doświadczenie Bożej Miłości i otwarcie na działanie Ducha Świętego w ich życiu.

18.00

1). W int. rodziny Chojnów – o Boże błog. i opiekę MB.

2). Za + Irenę Słowik.

CZWARTEK  - 23.10.2014 –  Dzień powszedni.

8.00

1). Za + Alfredę Kuberę.

2).

12.00

Za + ks. prof. Janusza Tarnowskiego – w 2. r. śmierci.

18.00

1). W rocznicę śmierci Marty Wagstyl oraz za ++ ojca Szczepana, syna Marka, za++ z rodziny i znajomych o radość nieba.

2). Za ++ rodziców Albinę i Aleksandra oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron – o radość życia wiecznego.

PIĄTEK  - 24.10.2014  - Dzień powszedni.

8.00

1). W int. Alberta z podziękowaniem za otrzymane  łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo.

2).

12.00

Za + dziadka Józefa w 26. r. śmierci, + szwagra Stanisława w 3. r. śmierci oraz ++ z rodzin Adaszek i Sowada.

18.00

Msza św. roczna za zmarłych.

SOBOTA  -  25.10.2014 –  Dzień powszedni..

8.00

1).W intencji Izabeli i Włodzimierza o uświęcenie małżeństwa w 15 rocznicę ślubu.

2).

12.00

Za + Ignacego Radońskiego w 3 r. śmierci.

17.00

1). Do Opatrzności  Bożej  z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosł. Boże, opiekę Matki Najświętszej, zdrowie i dary Ducha św. w intencji Joli i Mariusza w 20 rocznicę ślubu oraz ich rodziców i krewnych.

2). Dziękczynna, w int. Justyny z ok. urodzin.

 30 NIEDZIELA  ZWYKŁA -  26.10.2014

8.00

W intencji przebaczenia, pojednania i prawdy w małżeństwie sakramentalnym Magdaleny i Radosława.

9.30

Za + Mariana Gwiazdę w 5. r. śmierci – o Miłosierdzie Boże i dar nieba.

11.00

Za ++ Felicjana i Tadeusza Ordza- o dar życia wiecznego.

12.30

W int. Henryka i Krystyny Fornalak z pok. 50. r. ślubu, z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze Boże błog.i zdrowie oraz o radość życia wiecznego dla ++ rodziców z obu stron. Te Deum!

18.00

Za + Sylwestra Siewior w 16.r. śmierci oraz za ++ rodziców z obu stron.

19.30

1.W int. Bartka z ok. 26. r. urodzin, z podz. za otrz. łaski, z prośbą o Boże błog.

2. Za Igę z okazji urodzin – o błogosławieństwo na dalsze lata życia.

 

Facebook

Msze święte

Kościół Przemienienia Pa}skiego w Katowicach

Niedziele i święta: 8:00, 9:30 (rodzinna, z kazaniem dla dzieci), 11:00, 12:30, 18:00 (dla młodzieży), 19:30 (akademicka)

W dni powszednie: 8:00, 12.00, 18:00 (w sob. 17.00)
 

Msze roczne | Msze gregoriańskie

Newsletter