Intencje

Po co zamawiać Mszę świętą?

W Kościele istnieje bardzo wielka różnorodność nabożeństw i modlitw. Wszystkie one ustępują jednak co do wartości Mszy świętej. W Eucharystii bowiem uobecnia się jedyna ofiara Chrystusa - Jezus umiera za nas i przywraca nam nowe życie. Jest to więc źródło, z którego wypływają wszystkie łaski.
Ofiarowanie Mszy świętej w jakiejś intencji to bez wątpienia największy dar duchowy, jakim możemy kogokolwiek obdarzyć.

Za kogo i o co można się modlić w intencji mszalnej?

Ofiara Chrystusa dotyka każdego człowieka. Intencją mszalną można więc objąć żywych - naszych bliskich, przyjaciół, kapłanów, z okazji urodzin, jubileuszy czy ważnych wydarzeń w ich życiu.
Możemy się także modlić za naszych zmarłych - aby jak najszybciej mogli uczestniczyć w chwale nieba.
Możemy się modlić także w intencjach ogólnych - za Kościół, o powołania, za Ojczyznę, o pokój, za wszystkie rodziny.

Gdzie zamówić intencję mszalną?

Intencje mszalne przyjmujemy w zakrystii, przed i po każdej Mszy św. oraz w kancelarii parafialnej.

Osoby spoza Katowic mogą wysłać do nas wiadomość, korzystając z formularza kontaktowego. W tym przypadku prosimy o wskazanie terminu Mszy św. oraz treści intencji. Po upewnieniu się, iż we wskazanym terminie możemy odprawić Mszę św., potwierdzimy to w wiadomości zwrotnej.

Jakie są rodzaje intencji?

W naszym kościele można zamówić następujące rodzaje intencji:

- indywidualna - kapłan odprawia jedną Mszę św. w danej intencji; można wybrać spośród dostępnych konkretny termin (dzień i godzinę) odprawienia Mszy św.;

- zbiorowa (roczna) - jeden kapłan odprawia jedną Mszę św., składając ją w kilku intencjach; taką Mszę odprawiamy zwykle w IV piatek każdego miesiąca o godzinie 18.00, jest to tzw. Msza św. roczna za zmarłych powierzonych naszej modlitwei na kartkach wypominkowych;

- gregoriańska - intencja za jedną zmarłą osobę; intencję taką odprawia się codziennie przez 30 kolejnych dni;

- bezgodzinowa - gdy zależy nam na konkretnym terminie, a wszystkie godziny Mszy są już zajęte, można zamówić intencję odprawioną przez jednego z ojców poza kościołem (najczęściej w klasztorze). Nie ma jednak możliwości uczestniczenia w niej ani ustalenia godziny jej odprawienia;

- bezdatowa - bez wskazania konkretnego terminu, odprawiana jest ona w pierwszym możliwym terminie jako intencja bezgodzinowa.

Ile to kosztuje?

Dawniej dawano dziesięcinę z własnych dochodów, teraz dajemy "co łaska". Dajemy na tacę - w ten sposób utrzymujemy kościół parafialny - możemy dzięki tej ofiarności dbać o jego wygląd i stan materialny.
Kiedy prosimy o odprawienie mszy św., dołączamy ofiarę. Nie jest to zapłata za modlitwę; msza św. jest za darmo - cenę zapłacił Chrystus. Ofiara jest podstawowym źródłem utrzymania braci z klasztoru, to rodzaj odpowiedzialności za Kościół, a zapewne też wyraz troski i sposób dzielenia się tym, co się posiada.

 

 

Bieżące intencje mszalne

 

 30 NIEDZIELA  ZWYKŁA -  26.10.2014

8.00

W intencji przebaczenia, pojednania i prawdy w małżeństwie sakramentalnym Magdaleny i Radosława.

9.30

Za + Mariana Gwiazdę w 5. r. śmierci – o Miłosierdzie Boże i dar nieba.

11.00

Za ++ Felicjana i Tadeusza Ordza- o dar życia wiecznego.

12.30

W int. Henryka i Krystyny Fornalak z pok. 50. r. ślubu, z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze Boże błog.i zdrowie oraz o radość życia wiecznego dla ++ rodziców z obu stron. Te Deum!

18.00

Za + Sylwestra Siewior w 16.r. śmierci oraz za ++ rodziców z obu stron.

19.30

1.W int. Bartka z ok. 26. r. urodzin, z podz. za otrz. łaski, z prośbą o Boże błog.

2. Za Igę z okazji urodzin – o błogosławieństwo na dalsze lata życia.

 

PONIEDZIAŁEK  -  27.10.2014 – Dzień powszedni.

8.00

1). Za dusze w czyśćcu cierpiące.

2). Za ++ rodziców Ewę i Jana, teściów Józefę i Jana, wujka Józefa i wszystkich ++ z rodziny z obu stron – o dar nieba.

 

12.00

 Za + Barbarę Szulc.

18.00

1). Za + męża Zdzisława Danyluk w 10. r. śmierci oraz jego brata Tadeusza i bratowa Zofię, z prośbą o zbawienie dusz.

2). Za +Antoniego Posio.

WTOREK  -  28.10.2014 – ŚWIĘTO ŚWIĘTCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA

8.00

1). Przez wstaw. MBNP w int. Bogu wiadomej oraz o dar nieba dla + ojca Stanisława.

2).

12.00                

Dziękczynna za dar 80. lat życia Janiny Gwiazdy, z prośbą o dalsze błog. Boże i dary Ducha Świętego na dalsze lata. Te Deum!

18.00

1). W int. Elżbiety Gajos z ok. urodzin , z podz. za otrz. łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę MB.

2). Za + męża Edwarda w 15. r. śmierci – o radość życia wiecznego.

ŚRODA  -  28.10.2014 – Dzień powszedni.

8.00

1).

2).

12.00

Za ++ z rodziny Platów – Brygidę i Józefa oraz synów Stefana i Jerzego.

18.00

1). Za + Czesława Łoboz ( greg.).

2). Za ++ Ludwika Kapa, Eugenię Kapa w 8. r. śmierci oraz Aleksandrę Kapa w 4. r. śmierci.

CZWARTEK  - 30.10.2014 – ŚWIETO ROCZNICY POŚWIĘCENIA KATEDRY W KATOWICACH

8.00

1).

2).

12.00

 

18.00

1). Za + Helenę Augustyn – od chrześnicy z rodziną

2). Za + Joachima Leszczyńskiego ( greg.).

PIĄTEK  - 31.10.2014  - Dzień powszedni.

8.00

1). Dziękczynna w int. Katarzyny z ok. urodzin, z podz. za otrz. łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę MBNP.

12.00

W int. mamy Teresy Nawrotek z ok. 80. r. urodzin, z podz. za przeżyte lata i otrz. łaski, z prośbą o dary Ducha Świętego Boże błog. na dalsze lata życia. Te Deum.

18.00

W int. mamy Gertrudy Gondzik z ok. 95 r. urodzin, z podz. za lata życia i  otrz. łaski, z prośbą o zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę MB. Te Deum!

SOBOTA  -  01.11.2014 –  UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.

8.00

Za ++ Jadwigę i Henryka Mańczyk, ++ rodziców i rodzeństwo –  o radość życia wiecznego.

9.30

Za ++ Dorotę Serafin w 6. r. śmierci – o radość życia wiecznego.

11.00

Za ++ Annę Wieczorek i wszystkich ++ z rodziny – o dar nieba.

12.30

Za + + z rodzin Izbickich, Ordza, Rojek, Nowaczyk oraz za + ks. Korzeniaka.

18.00

Za + żonę i mamę Marię Ściubidło w 3. r. śmierci – o dar życia wiecznego.

19.30.

 

 NIEDZIELA  -  02.11.2014 – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH.

8.00

Za + Emilię Guzek ( greg.).

9.30

Za ++ z rodziny Rutkowskich- o życie wieczne  oraz o dalsze łaski dla żyjących z  rodziny Rutkowskich.

11.00

Za + ojca Szczepana oraz ++ Jadwigę i Henryka – o dar życia wiecznego.

12.30

Za ++ Zofię, Walentego, Edwarda, Zbigniewa Zawierta, Wiktorię, Mieczysława, Floriana, Elżbietę, Stefanię i Piotra Smutek oraz za ++ Wacława i Irenę Fodrecht, Franciszka, Stanisława i Józefa Koźmińskich i dusze z pokrewieństwa.

18.00

 

19.30

Za + Tadeusza Dybek

 

Facebook

Msze święte

Kościół Przemienienia Pa}skiego w Katowicach

Niedziele i święta: 8:00, 9:30 (rodzinna, z kazaniem dla dzieci), 11:00, 12:30, 18:00 (dla młodzieży), 19:30 (akademicka)

W dni powszednie: 8:00, 12.00, 18:00 (w sob. 17.00)
 

Msze roczne | Msze gregoriańskie

Newsletter